Rīgas Mūzikas internātvidusskola aicina skolēnus no visiem Latvijas novadiem!

Publicitātes foto
Publicitātes foto

Mācību gads veiksmīgi noslēdzies, taču skola jau tiek gatavota jaunajam mācību gadam. Aicinām topošos pirmklasniekus, vidusskolēnus, kā arī visus pārējos pievienoties Rīgas Mūzikas internātvidusskolas draudzīgajai saimei.

Skolā tika un tiek  īstenotas 5 izglītības programmas: 
- vispārizglītojošā pamatizglītības programma; 
- speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem; 
- speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem;
- vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma.
- vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena (mūzikas) programma.

Ar 2016./2017. m. g. Rīgas Mūzikas internātvidusskola realizēs jaunu Vispārējās izglītības programmu "Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma".

Mūzika mūsu skolā ir pievienotā vērtība. Katram ir iespēja individuāli  mācīties instrumentu spēli pie jaukiem un saprotošiem pedagogiem.
Skolēni dzied arī koros un ansambļos, kā arī trenē vokālu solo dziedāšanā. Dziesma mūsu skolēnus bieži ir aizvedusi uz dažādiem koncertiem un sadraudzības pasākumiem pat ārpus Latvijas. Arī mēs paši esam draudzīgi, bieži vien ciemos uzņemot viesus no Lietuvas, Polijas, Somijas, Vācijas un citām valstīm.

Mūsu skolā ir labiekārtots un mājīgs internāts, kas daudziem skolēniem atvieglo nokļūšanu skolā mācību gada laikā. Skolēni var pieteikties arī četrām ēdienreizēm. 

Gaidīsim visus mācīties un muzicēt gribētājus Rīgas Mūzikas internātvidusskolā!


Rakstu sagatavoja L.Zizlāne