Rīgas Mūzikas internātvidusskola aicina mācīties skolēnus no visiem Latvijas novadiem!

Publicitātes foto
Publicitātes foto

RĪGAS MŪZIKAS INTERNĀTVIDUSSKOLA aicina mācīties skolēnus no visiem Latvijas novadiem!

Skola piedāvā:
- vispārizglītojošās pamatizglītības programmu,
- speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem,
- speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem,
- vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu,
- vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena (mūzika) programmu,
- katram skolēnam  individuāli apgūt instrumentspēli (klavieres, vijoli, ģitāru, flautu  u.c.),
- dziedāt korī (skolā darbojas 5 kori), ansamblī, pilnveidoties vokālajās nodarbībās,
- iespēju apgūt komerczinību programmu LUMA projektā "Esi līderis!",
- bezmaksas internātu; maznodrošinātām ģimenēm arī bezmaksas ēdināšanu 4 reizes dienā.

Skolēniem nav nepieciešams izglītības dokuments par iepriekš apgūtu mūzikas programmu.

Nāc mācīties un attīsti sevī personību ar mūzikas palīdzību!

Rīgas Mūzikas internātvidusskola
Kalnciema iela 160, Rīga, LV-1046
Tālrunis/fakss 67612391
E-pasts: rmivs@riga.lv