"Latvijas Kuģniecība" deviņos mēnešos cieš 16,9 miljonu eiro zaudējumus

Pilseta24.lv
Pilseta24.lv

AS "Latvijas Kuģniecība" koncerns šogad deviņos mēnešos strādāja ar 66,807 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 8,3% vairāk nekā attiecīgajā laika periodā pērn, savukārt kompānijas zaudējumi pieauga vairākas reizes - līdz 16,933 miljoniem eiro, liecina biržai "Nasdaq Rīga" iesniegtais uzņēmuma neauditētais finanšu pārskats.

Koncerna vadības ziņojumā teikts, ka zaudējumi deviņos mēnešos galvenokārt skaidrojami ar zaudējumiem no flotes vērtības pārvērtēšanas 18,26 miljonu dolāru apmērā un USD/EURO valūtas kursa negatīvo ietekmi 3,67 miljonu dolāru apmērā. Savukārt apgrozījuma kāpums skaidrojams ar lielākiem ienākumiem no nomas līgumiem.

"Latvijas Kuģniecības" vadība ir pārskatījusi esošo metodoloģiju flotes vērtības noteikšanai un, lai nodrošinātu pilnu caurspīdīgumu ieguldītājiem un citām ieinteresētajam pusēm, nolēmusi atteikties bilancē no flotes vērtības noteikšanas, izmantojot augstāko no tirgus vērtības vai tās lietošanas vērtības, kas aplēsta, pieņemot, ka kuģu lietderīgās izmantošanas laiks ir 15 gadi. Iepriekšējā metodoloģija ļāva izmantot augstāko no diviem vērtējumiem finanšu pārskatu vajadzībām. Izvērtējot būtisko aktīvu vērtības samazinājumu, pārskata periodā ir piemērota tirgus vērtība, un, ņemot vērā kuģniecības nozares negatīvās perspektīvas, tiek gaidīts, ka šāda vērtēšanas metode tiks pielietota arī turpmāk," klāstīts pārskatā.

Pēc tajā paustā, kā jau tika gaidīts, pasaules tankkuģu tirgus - ienākumu līmenī un aktīvu vērtībā - turpina piedzīvot stabilu samazināšanos. Kas attiecas uz citiem publiski kotētiem tankkuģu flotes uzņēmumiem, biržā vērojams nozīmīgs akciju vērtības samazinājums. Šis noskaņojums atspoguļojas koncerna flotes trešā ceturkšņa reisu nomas likmēs, kuras bija izteikti zemākas par bezzaudējumu līmeņa likmēm, un tendence turpinās arī ceturtajā ceturksnī.

"Vidēja izmēra tankkuģu flote pasaulē 2016.gadā pieaugs par 6,2%, klāt nākot 78 vidējā izmēra tankkuģiem, kas piegādāti līdz septembra beigām, un vēl 22 tankkuģiem, kas tiks piegādāti ceturtajā ceturksnī. 2017.gadā plānots piegādāt vēl 55 vidēja izmēra tankkuģus, dodot papildu 2,6% gada pieaugumu kopējā vidējā izmēra tankkuģu flotē. Bez lielākas ekonomiskās izaugsmes, kas ir galvenais fraktēšanas likmju dzinējspēks, šī pasaules flotes izmēra palielināšanās turpinās negatīvi ietekmēt kuģu īpašnieku ienākumus," norāda "Latvijas Kuģniecība".

Koncerna ienākumi trešajā ceturksnī atspoguļo faktu, ka liela daļa flotes tika nodarbināta laika nomā un tādējādi bija pasargāta no ienākumu lejupslīdes. "Laika nomas līgumi gada atlikušajā periodā turpinās nodrošināt zināmu aizsardzību. Sagaidot 2017.gadu, krietni mazākai daļai no koncerna flotes būs spēkā esošie laika nomas līgumi ar agrāk noslēgtajām izdevīgajām frakts likmēm, un pie esošās situācijas ir ļoti iespējams, ka tā būs pakļauta zemākiem ienākumiem. Neskaitot finansiālos izaicinājumus vājā kuģošanas tirgū, 2016.gada nogalē koncerna galvenais uzsvars būs nepieciešamība refinansēt 14 kuģu floti ne vēlāk kā līdz 2017.gada vidum tādas makroekonomiskās vides apstākļos, kas ir izaicinājums gan kuģu īpašniekiem, gan tiem, kas var piedāvāt šādu finansējumu," teikts ziņojumā.

"Latvijas Kuģniecības" koncerns 2015.gada pirmajos deviņos mēnešos strādāja ar 61,709 miljonu eiro apgrozījumu un cieta 452 000 eiro zaudējumus.

Kompānija veic kravu pārvadājumus visās pasaules jūrās un okeānos, apmāca un komplektē starptautiskajām konvencijām atbilstošas apkalpes, kā arī piedāvā kuģu tehnisko menedžmentu saviem un citu kuģniecību kuģiem. "Latvijas Kuģniecības" akcijas tiek kotētas "Nasdaq Rīga" oficiālajā sarakstā.