Tūrisma informācija

 • Akmeņu parks "Vaidavas" 

  Akmeņu parks "Vaidavas" 

  Akmeņu parkā "Vaidavas" ir viena no Latvijas lielākajām akmeņu kolekcijām (~ 4 000 akmeņu), kas izvietota apmēram 2 ha platībā.

 • Lubānas luterāņu baznīca

  Lubānas luterāņu baznīca

  Visvecākās uzrakstītās ziņas par Lubānu atrodamas jau no 12. gs., kur pieminēta Lubānas katoļticīgā draudze. Sākuma rakstos minēts, ka tika uzcelta maza koka baznīca, kurai 1702. gadā ienaidnieka karavīri zvanu aizveduši.

 • Dabas taka "Aiviekstes ozoli"

  Dabas taka "Aiviekstes ozoli"

  Takas veidotāji aicina uz aktīvo atpūtu Aiviekstes upes krastā. Takas kopējais garums ir 3 km.