Par pilsētu

Ērgļu novads

Ērgļu novads

Ērgļu novads izveidojās 2006. gadā, apvienojoties trīs pagastiem - Ērgļu, Jumurdas un Sausnējas. Šobrīd tas aizņem 13 138,5 ha lielu platību, un tajā dzīvo 3310 iedzīvotāji. Novada dzīvotspējas noslēpums slēpjas unikālajās un skaistajās dabas ainavās, kā arī brīnišķīgajos cilvēkos. Novada pakalni un ielejas uzrunā pagātnes dižgari, kuri atstājuši ne tikai bagātu kultūrvēsturisko mantojumu, bet arī īpašu enerģētisko lauku, kas neļauj ieslīgt pašapmierinātībā un pieticībā.

Rūdolfa Blaumaņa muzejs "Braki" ir rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa (1863-1908) dzīves un radošā darba vietas muzejs. Dzīvojamās ēkas, kūtis, klētis, rija, pirtiņa veidota tāpat, kā rakstnieka dzīves laikā. Apmeklētājiem ir iespējams pastaigāties pa gleznaino apkārtni un iejusties rakstnieka daiļrades avotos. Viesi var aplūkot arī rakstnieka stādītos kokus - liepu aleju, ābeļdārzu, dzīvžogu, vecos vītolus pie Pirtsdīķa un par "Braku" simbolu kļuvušo Baltrozīšu krūmu sētsvidū, kas stāsta par rakstnieka dabas mīlestību un daiļuma izjūtu. Blakus muzejam darbu uzsācis atrakciju parks "Braku takas".

Adrese: "Braki", Ērgļi, Ērgļu pagasts
Tālrunis: 648 71569, 26 498099
E-pasts: braki.muzejs@inbox.lv
Mājas lapa: www.braki.lv, www.brakutakas.lv
GPS koordinātes: 56.900754, 25.696335

Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs "Meņģeļi" dibināts 1990. gadā četru brāļu, Latvijas mūzikas kultūras pamatlicēju Jurjānu piemiņai, kuri "Meņģeļos" dzimuši 19. gs. vidū. Muzeja teritorijā atrodas arī dzīvojamā māja, klēts, stallis, pirts, piemiņas akmens "Gaismas ritenis" un "Dziesmu kalns" - 22. Vispārējo Dziesmu svētku simbols. 

Adrese: "Meņģeļi", Ērgļu pagasts
Tālrunis: 29 431659
E-pasts: jurjanumuzejs@inbox.lv
Mājas lapa: www.ergli.lv
GPS koordinātes: 56.877498, 25.700111

Rakstnieka Valda dzimtajās mājās "Līdumi" un Sausnējas pagasta novadpētniecības muzejā ikviens interesents var ielūkoties rakstnieka, pedagoga un tulkotāja Valdemāra Zālīša (plašāk pazīstams ar pseidonīmu Valdis) piemiņas istabā. Muzejā var uzzināt par viņa darbību, kā arī iepazīties ar Sausnējas pagasta novadpētniecības materiāliem un aplūkot Latvijas laika darba rīku un sadzīves priekšmetu eksponātus. 

Adrese: "Līdumi", Sausnējas pagasts
Tālrunis: 648 29534
Mājas lapa: www.ergli.lv
GPS koordinātes: 56.79975, 25.711956

Jumurdas pils un tās parks Ērgļu novada teritorijā atradušies jau kopš 17. gs. otrās puses. Parks veidots 18. un 19. gs mijā. Ēkai raksturīgs neogotisks tornis, neapmestu ķieģeļu un apmestu, krāsotu detaļu kontrasts. Jumurdas pils ir viena no visagrīnākajiem piemēriem Latvijas historisma piļu arhitektūrā. Šeit paveras lieliska ainava uz parku, ietverot gandrīz visu ezeru ar salām un pretējo krastu. Jumurdas muižas centrs uzskatāms par arhitektūras pieminekli - kā sena apdzīvota vieta, kas glabā ievērojamas kultūrvēsturiskas un arhitektūras vērtības. Muižas kompleksa atjaunotajās ēkās izveidota mūsdienīga viesnīca, bet pilī notiek apjomīgi renovācijas darbi. 

Adrese: Jumurdas pagasts
Tālrunis: 648 71791, 29282601
Mājas lapa: www.hoteljumurda.lv
GPS koordinātes: 56.946566, 25.73925

Ērgļu pagasta vēsturiskais centrs. Ērgļu senākās vēstures gaisotni var izjust uzkāpjot Skanstes kalniņā, kas atrodas blakus Ogres upes uzpludinājumam. Arheoloģiskās liecības vēsta, ka pilskalns tiek pieskaitīts vēlā dzelzs laikmetam 9. - 12. gs. nocietinājumiem. Par 13. gs. klātbūtni liecina vecie pils mūri un no muižas laikiem mantotais parks, kas šodien piedāvā sakoptus gājēju celiņus un atpūtu zem dižkokiem. Parku burvīgāku padara iespēja šķērsot Ogres upi pa šūpojošo tiltiņu, lai, dodoties caur estrādes teritoriju, kāptu augšup uz ciema administratīvo centru. Novada domes ēka uzcelta vietā, kur vēsturiski atradusies 19. gs. celtā baznīca. 

Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts
Tālrunis: 648 71231, 648 71299
E-pasts: ergli@ergli.lv, info@ergli.lv
Mājas lapa: www.ergli.lv
GPS koordinātes: 56.899761, 25.641124