Tūrisma informācija

 • Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs

  Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs

   Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā tiek eksponēti vēsturiski svarīgi materiāli un vēsturiskas liecības, kas stāsta par Lubānas un tās novada vēsturi, kultūru, tradīcijām, ievērojamām personām un dzīvi novadā. Centrā notiek arī tematiski un izglītojoši pasākumi, tiek demonstrētas videofilmas. 

 • Operdziedātāja Jāņa Zābera muzejs "Vecais ceplis"

  Operdziedātāja Jāņa Zābera muzejs "Vecais ceplis"

  Operdziedātāja Jāņa Zābera muzejs "Vecais ceplis" dibināts 1973. gadā. Stāsts par Dziesmas mūžu - "šalkainu kā Aiviekste un Meirānu puses ozoli"- sākas ar ieskatu "Vecā Cepļa" dzīvē. 

 • Pulkveža Oskara Kalpaka piemineklis

  Pulkveža Oskara Kalpaka piemineklis

  Latvijas pirmā virspavēlnieka pulkveža Oskara Kalpaka (1882-1919) dzimtas apbedījuma vietā Visagala kapos 1927. gadā izveidots Kārļa Zāles un Arnolda Dzirkaļa piemineklis Oskaram Kalpakam. 

 • Akmeņu parks "Vaidavas" 

  Akmeņu parks "Vaidavas" 

  Akmeņu parkā "Vaidavas" ir viena no Latvijas lielākajām akmeņu kolekcijām (~ 4 000 akmeņu), kas izvietota apmēram 2 ha platībā.

 • Lubānas luterāņu baznīca

  Lubānas luterāņu baznīca

  Visvecākās uzrakstītās ziņas par Lubānu atrodamas jau no 12. gs., kur pieminēta Lubānas katoļticīgā draudze. Sākuma rakstos minēts, ka tika uzcelta maza koka baznīca, kurai 1702. gadā ienaidnieka karavīri zvanu aizveduši.

 • Dabas taka "Aiviekstes ozoli"

  Dabas taka "Aiviekstes ozoli"

  Takas veidotāji aicina uz aktīvo atpūtu Aiviekstes upes krastā. Takas kopējais garums ir 3 km. 

 • Lubānas novada amatnieku centrs

  Lubānas novada amatnieku centrs

  Lubānas novada amatnieku adījumi un tamborējumi, klūdziņu pinumi, metālapstrāde un dekoratīvi metāla izstrādājumi, keramikas izstrādājumi, dekoratīvi koka izstrādājumi, filcēti aksesuāri, austas segas, paklāji un apģēbi.