Tūrisma informācija

 • Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs "Meņģeļi"

  Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs "Meņģeļi"

  Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs "Meņģeļi" dibināts 1990. gadā četru brāļu, Latvijas mūzikas kultūras pamatlicēju Jurjānu piemiņai, kuri "Meņģeļos" dzimuši 19. gs. vidū. 

 • Rūdolfa Blaumaņa muzejs "Braki"

  Rūdolfa Blaumaņa muzejs "Braki"

   Rūdolfa Blaumaņa muzejs "Braki" ir rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa (1863-1908) dzīves un radošā darba vietas muzejs. Dzīvojamās ēkas, kūtis, klētis, rija, pirtiņa veidota tāpat, kā rakstnieka dzīves laikā.

 • Rakstnieka Valda dzimtās mājas "Līdumi" un Sausnējas pagasta novadpētniecības muzejs

  Rakstnieka Valda dzimtās mājas "Līdumi" un Sausnējas pagasta novadpētniecības muzejs

  Rakstnieka Valda dzimtajās mājās "Līdumi" un Sausnējas pagasta novadpētniecības muzejā ikviens interesents var ielūkoties rakstnieka, pedagoga un tulkotāja Valdemāra Zālīša (plašāk pazīstams ar pseidonīmu Valdis) piemiņas istabā.

 • Jumurdas pils un tās parks 

  Jumurdas pils un tās parks 

  Jumurdas pils un tās parks Ērgļu novada teritorijā atradušies jau kopš 17. gs. otrās puses. Parks veidots 18. un 19. gs mijā. Ēkai raksturīgs neogotisks tornis, neapmestu ķieģeļu un apmestu, krāsotu detaļu kontrasts. 

 • Ērgļu pagasta vēsturiskais centrs

  Ērgļu pagasta vēsturiskais centrs

   Ērgļu senākās vēstures gaisotni var izjust uzkāpjot Skanstes kalniņā, kas atrodas blakus Ogres upes uzpludinājumam. Arheoloģiskās liecības vēsta, ka pilskalns tiek pieskaitīts vēlā dzelzs laikmetam 9. - 12. gs. nocietinājumiem.