Madonas pilsētas 1. un 2.vidusskolas apvienošanas gadījumā sola turpināt meklēt taisnību tiesā

Madona24.lv
Madona24.lv

Ja Izglītības un zinātnes ministrija apstiprinās Madonas pilsētas 1. un 2.vidusskolas apvienošanu, Madonas pilsētas 2.vidusskolas atbalsta biedrība vērsīsies tiesā, lai aizsargātu savu biedru un novada bērnu intereses, aģentūru LETA informēja biedrības pārstāvis, zvērināts advokāts Jānis Avotiņš.

Viņš atklāja, ka jūnija sākumā ir plānota visu ieinteresēto pušu tikšanās ministrijā, lai apkopotu viedokļus un argumentus, jo, kā vēstulē biedrību informēja izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis (V), ministrija lūgs Madonas pašvaldībai sniegt papildu informāciju par plānoto reorganizāciju ar mērķi vispusīgi izvērtēt paredzētās izmaiņas pašvaldības iestāžu tīklā.

"Izglītības iestāžu reformas vilnis skars ne tikai Madonas novadu. Šodien Ministru kabinetā (MK) apstiprināts MK noteikumu projekts par "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsts mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi". MK noteikumu projektā ir paredzēts līdz 2023.gadam sadalīt pavisam 167 629 116 eiro. Uz šo finansējumu var pretendēt gan Latvijas lielākās pilsētas, gan arī novadu centri," informēja Avotiņš.

Lai gan šie MK noteikumi vēl nebija pieņemti, Madonas novada dome jau bija izstrādājusi un apstiprinājusi Madonas novada izglītības iestāžu tīkla attīstības plānu 2016.-2023.gadam, kura vadlīnijas ir tieši saistītas ar MK noteikumiem. No tā var secināt, ka par šo Eiropas fondu līdzekļu piesaisti pašvaldības jau ir informētas krietnu laiku pirms un visas darbības, kas tiek veiktas, ir mākslīgi gatavotas, lai pēc iespējas atbilstu MK noteikumu prasībām, skaidroja Avotiņš.

Tāpat 2016.gada 31.martā jeb divus mēnešus pirms MK noteikumu iespējamās stāšanās spēkā Madonas novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu, ar kuru pašvaldība specifiska atbalsta mērķa "Modernizēt vispārējās izglītības iestādes" projektā nolēma iekļaut Madonas Valsts ģimnāziju, Madonas pilsētas 1.vidusskolu, Madonas 2.vidusskolu un Mārcienas sākumskolu.

No minētā var secināt, ka plānotās izglītības iestāžu reformas ir sekundāras, kas nav nekādā veidā saistītas ar reālu reformu nepieciešamību, bet gan ar mērķi saņemt un maksimāli apgūt Eiropas finansējumu, skaidroja advokāts.

Biedrība neiestājas pret reformām izglītības sistēmā, taču norāda, ka Latvijas izglītības sistēmā ir krietni aktuālākas problēmas, piemēram, pedagogu zemais atlīdzības līmenis un pedagogu vidējais vecums, kas tikai palielinās.

Avotiņš uzskata, ka, spriežot pēc situācijas ar Madonas novada domes īstenoto izglītības iestāžu reformu, ir pamatotas aizdomas, ka citas pašvaldības varētu rīkoties analoģiski - gatavot izglītības iestāžu reformas nevis pēc to nepieciešamības, bet gan, lai saņemtu Eiropas fondu finansējumu.

"Šeit vietā būtu jautājums par valsts un Eiropas Savienības līdzekļu lietderīgu izmantošanu. Iespējams, Valsts kontrolei būtu jāpievērš uzmanība šai atbalsta mērķa programmas īstenošanai, pirms šie līdzekļi ir izsaimniekoti sadomātu reformu finansēšanai," uzskata advokāts.

Avotiņš atgādināja, ka martā vairāki Madonas pilsētas 1. un 2.vidusskolas bērnu vecāki un Madonas pilsētas 2.vidusskolas atbalsta biedrība vērsās ar pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā, kurā lūdza atcelt Madonas novada domes izsludināto publisko apspriešanu novada izglītības iestāžu tīkla attīstības plānam saistībā ar pieļautajiem pārkāpumiem publiskās apspriešanas procesā un lūdza izsludināt publisko apspriešanu no jauna.

Madonas pašvaldības domes lēmums par iepriekš minēto skolu apvienošanu vēl nav stājies spēkā, līdz ar to tas pagaidām nav apstrīdēts tiesā. Tiesā tika apstrīdēta procedūra, kādā tika virzīts apstiprināšanai šis plāns.

Gan Administratīva rajona tiesa, gan Augstākās tiesas Senāts nolēma atteikt pieņemt iesniegto pieteikumu, norādot, ka jautājums par publisko apspriešanu, skolu reorganizāciju, apvienošanu un slēgšanu neesot administratīvais akts, kas būtu pakļauts tiesas kontrolei.

LETA jau ziņoja, ka Madonas novada dome nolēmusi līdz 2017.gada 31.jūlijam apvienot Madonas pilsētas 1.vidusskolu un Madonas pilsētas 2.vidusskolu, izveidojot Madonas pilsētas vidusskolu, aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā.

Madonā iecerēts 2017.gada 1.septembrī vai 2018.gada 1.septembrī izveidot Madonas pilsētas vidusskolu, apvienojot līdzšinējo Madonas pilsētas 1.vidusskolu un Madonas pilsētas 2.vidusskolu. Madonas pilsētas vidusskola atrastos tagadējās Madonas pilsētas 1.vidusskolas telpās un Madonas Valsts ģimnāzijas ēkā. Madonas pilsētas vidusskolā plānoti no 40 līdz 44 klašu komplekti ar skolēnu skaitu klasē no 22 līdz 26. Patlaban Madonas pilsētas 1.vidusskolā ir 29 klašu komplekti, bet Madonas pilsētas 2.vidusskolā - 17 klašu komplekti.

Savukārt Madonas Valsts ģimnāzija tiktu pārcelta uz līdzšinējo Madonas pilsētas 2.vidusskolas ēku. Ģimnāzijas telpu jautājumu nav izdevies atrisināt no 2004.gada, kad tika izstrādāts piebūves projekts, bet valsts finansējums netika piešķirts. Pašlaik Madonas Valsts ģimnāzijas mācību process tiek organizēts sešās ēkās - Valdemāra bulvārī 2a, īrētās telpās Raiņa ielā 6, sporta stundas un pasākumi notiek Madonas Sporta centrā, mūzikas stundas Madonas Mūzikas skolā, kultūras pasākumi tiek organizēti Madonas kultūras namā, bet ģimnāzistu ēdināšana - Madonas pilsētas 1.vidusskolā.