Madonas pašvaldība iesaistījusies Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā

Madona24.lv
Madona24.lv

Lai sekmētu "Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam" izvirzīto mērķu īstenošanu veselības veicināšanas jomā, Madonas novada pašvaldība iesaistījusies Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, pilsētas informācijas portāls Madona24.lv uzzināja Madonas novada pašvaldībā.

Kā tīkla dalībniecei, pašvaldībai dotas priekšrocības piesaistīt Eiropas Savienības fonda līdzekļus veselības veicināšanai vietējā mērogā.

Šā gada 31.maijā stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei", kas nosaka kā pašvaldības var piedalīties veselības veicināšanas procesā.

Pašvaldībām, kas iesaistījušās Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, tiek dota iespēja realizēt pasākumus "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei", kuru kopējais attiecināmais finansējums sastāda 38 692 398 eiro. 

Veselības veicināšana Madonas novada aptaujas adrese atrodama šeit.