Tūrisma informācija

Varakļānu muižas romantiskā stila ainavu parks

To, balstīdamies uz grāfa Mihaela Borha idejām, projektējis un veidojis reizē ar pils celtniecību Romas arhitekts un dārzu mākslinieks Vinčenco Macoti. Varakļānu parks veidots kā romantiskā stila ainavu parks ar augļu dārzu un oranžēriju centrā. 

Aiz svinīgās trijkāršo aleju rindas, kas līdzīgi vainagam simetriski ietver parku no visām pusēm, pa sazarotām takām var nokļūt daudzveidīgu koku grupējumu vidē, starp kuriem redzamas atsevišķas laucītes. Koki atmirdzējuši daudzos ūdens spoguļos: baseinos, dīķos un kanālos. Tajā ir bijušas mākslīgi veidotas saliņas. Upīti Kažavu un kanālus rotājuši vairāki arkveida tiltiņi. Daudzi paviljoni, pieminekļi un skulptūras greznojušas apstādījumus. Ir bijuši svešzemju koki, krūmi un košumaugi. Dodoties gar upītes malu vai atjaunoto kastaņu aleju var nonākt pie daudzinātā "Mīlestības akmens". Virsmā iekaltais latīniskais uzraksts "Amicitiae et virtuti memoria et gratitudo 1798 Anno" (Draudzībai un vīrišķībai, piemiņa un pateicība 1798. gads), liecina, ka akmens likts V. Macoti piemiņai, kurš miris 1798. gadā Varakļānos. Varakļānu muižas parks savulaik bijis viens no visvērienīgāk un pārdomātāk projektētajiem romantisma stila parkiem Latvijā. 

Adrese: Pils iela – 27, Varakļāni, Varakļānu novads
Tālrunis: 648 66162
GPS koordinātes: 56.607524, 26.7762524