Tūrisma informācija

Ērgļu pagasta vēsturiskais centrs

 Ērgļu senākās vēstures gaisotni var izjust uzkāpjot Skanstes kalniņā, kas atrodas blakus Ogres upes uzpludinājumam. Arheoloģiskās liecības vēsta, ka pilskalns tiek pieskaitīts vēlā dzelzs laikmetam 9. - 12. gs. nocietinājumiem.

Par 13. gs. klātbūtni liecina vecie pils mūri un no muižas laikiem mantotais parks, kas šodien piedāvā sakoptus gājēju celiņus un atpūtu zem dižkokiem. Parku burvīgāku padara iespēja šķērsot Ogres upi pa šūpojošo tiltiņu, lai, dodoties caur estrādes teritoriju, kāptu augšup uz ciema administratīvo centru. Novada domes ēka uzcelta vietā, kur vēsturiski atradusies 19. gs. celtā baznīca. 

Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts
Tālrunis: 648 71231, 648 71299
E-pasts: ergli@ergli.lv, info@ergli.lv
Mājas lapa: www.ergli.lv
GPS koordinātes: 56.899761, 25.641124