Madonas Valsts ģimnāzija

Kontakti
Apraksts

Madonas valsts ģimnāzija nodrošina kvalitatīvu pamatizglītību, sākot no 7.kl., un vidējo izglītību trijās izglītības programmās, kā arī interešu izglītību un pieaugušo tālākizglītību, dod iespēju jauniešiem radoši strādāt, sagatavo viņus iestājai augstākajās mācību iestādēs, veiksmīgai dzīves darbībai, veicina patriotisku attieksmi pret savu skolu, pilsētu, valsti. 

Atslēgvārdi

Izglītība, vidējā izglītība, pamata izglītība, izglītības iestāde, skola, izglītības iestāde Madonā, vidusskola, pamatskola, ģimnāzija, aktīvās sporta nodarbības, matemātika, informātika, svešvalodas, pulciņi, deju pulciņi, valsts ģimnāzija, Valsts ģimnāzija Madonā, pieaugušo izglītība, pieaugušo tālākizglītība.