Madonas pašvaldība nodrošinās mācību līdzekļus un aprīkojumu dabaszinību kabinetam Ļaudonas vidusskolā

Ilustratīvs foto/ Foto: Pixabay.com
Ilustratīvs foto/ Foto: Pixabay.com

Lai iegādātos mācību līdzekļus un aprīkojumu dabaszinību kabinetam Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā, tiks ņemts aizņēmums Valsts kasē - 37 001 eiro, atmaksu garantējot no Madonas novada pašvaldības budžeta, aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā.

Kā atklājusi Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Dreimane, Eglīša Ļaudonas vidusskola pašlaik nespēj nodrošināt pilnvērtīgu dabaszinību mācību priekšmetu (ķīmija, bioloģija, fizika) apguvi atbilstoši spēkā esošajiem šo mācību priekšmetu standartiem ne pamatskolas, ne vidusskolas posmā. Grūtības pedagogiem un arī skolēniem sagādā laboratorijas darbu izpilde trūkstošā aprīkojuma dēļ. Lai šo problēmu novērstu, 2016.gada vasarā ir veikts remonts esošajā ķīmijas-bioloģijas kabinetā, tas aprīkots ar jaunām mēbelēm, kas piemērotas laboratorijas darbu veikšanai.

Aizņēmums tiek ņemts ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu, izglītības standartiem atbilstošu vispārējās vidējās izglītības programmu apguvi un uzlabot skolēnu vispārējās zināšanas dabaszinību (ķīmijas, bioloģija, fizikas) priekšmetos Eglīša Ļaudonas vidusskolā.

Pilnvērtīgai kabineta funkcionēšanai nepieciešams arī aprīkojums, ar ko mācību stundu laikā strādāt gan skolotājiem, gan skolēniem. Lai nodrošinātu dabaszinātņu standartu prasību īstenošanu pamatskolā un vidusskolā, tiks iegādātas ierīces, kas ir savietojamas ar IT - mērījumu, eksperimentu veikšanai fizikā, ķīmijā, ierīces un piederumi pētnieciskajai darbībai bioloģijā, fizikā, ķīmijā, nodrošinājums eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai bioloģijā, fizikā un ķīmijā, kā arī laboratorijas trauku komplekti eksperimentu sagatavošanai un veikšanai bioloģijā, dabaszinībās, fizikā un ķīmijā un vielas un materiāli eksperimentiem ķīmijā, dabaszinībās un bioloģijā. Tiks iegādāti arī modeļi, kolekcijas un preparātu komplekti, kas tiks izmantoti kā uzskates materiāli.