Madonas novada pašvaldība, Bērzaunes pagasta pārvalde

Madonas novada pašvaldība, Bērzaunes pagasta pārvalde

Sauleskalns, Aronas 1, Bērzaunes pagasts, Madonas nov., LV-4853
64807667 64807667 Mājaslapa Mājaslapa

Apraksts

Bērzaunes pagastā atrodas Latvijas augstākā virsotne Gaiziņkalns – viena no populārākajām aktīvās atpūtas, tūrisma un ziemas sporta vietām. Tieši Gaiziņkalna apkārtnes izcilās dabas ainavas ir viena no lielākajām vērtībām visās sezonās. Apkārtnē atrodas daudzi nelieli, gleznaini ezeriņi - Brencēnu ezers, Krustiņš, Dēklainis, Grīvas ezers, Zobaciņš, Virkstenis, Žautrītis, Bumbierītis, Talejas ezers un daļa Kaņepēna ezera, no kuriem iztek nelielas upītes – Bērzaune, Taleja, Lācīte, Savīte un citas. Pagastā ir divi ciemi – Bērzaune un Sauleskalns. Pagasta teritoriju šķērso autoceļi Madona – Pļaviņas, Madona – Ērgļi, Madona – Gaiziņkalns un vietējo ceļu tīkls. Attālums līdz novada centram Madonai ir 13 km. Tagadējās Bērzaunes apkārtne bijusi apdzīvota jau no agrā dzelzs laikmeta. Par to liecina daudzie arheoloģiskie atradumi un 14 pagasta teritorijā esošie senkapi un kapu kalni. Domājams, ka pirms Bērzaunes mūra pils celšanas, nozīmīgākā apdzīvotā vieta bija apmetne Aronas kalnā.

Bērzaunes pagasta iestādes:

 • Bērzaunes pamatskola
 • Pirmsskolas izglītības iestāde "Vārpiņa"
 • Sauleskalna tautas nams
 • Pašvaldības uzņēmums SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums"
 • Informatīvais izdevums "Bērzaunes Rīts"
 • Bērzaunes kapi
 • Bērzaunes feldšerpunkts

Apskates objekti Bērzaunes pagastā:

 • Bērzaunes viduslaiku pilsdrupas
 • Aronas pilskalns un LED avots
 • Bērzaunes evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Gaiziņkalna apskates taka
 • Gaiziņkalna dabas parks
 • Piemiņas akmens Gaiziņkalnā
 • Bolēnu Acu avots

Kontaktinformācija

Pagasta pārvaldes vadītājs +37164807667
Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītājs +37125903919
Mobilais tālrunis +37128345322
Pagasta pārvaldes vadītājs
Edgars Lācis
PII “Vārpiņa” +37126172332
Mobilais tālrunis +37120249112
Sauleskalna tautas nams +37164807623
E-pasts berzaune@madona.lv
Sekretāre
Baiba Platače
Mobilais tālrunis +37120372026
SIA “Bērzaunes komunālais uzņēmums” +37164825124
E-pasts sekretare.berzaune@madona.lv
Galvenā grāmatvede
Astrīda Līcīte
Biedrība Bērnu un jauniešu apvienība “Rīts” +37164825350
Tālrunis +37164807611
E-pasts gramatvede.berzaune@madona.lv
Gramatvede NĪN administratore
Māra Briede
Grāmatvede +37164807611
E-pasts gramatvede1.berzaune@madona.lv
Bāriņtiesas locekle
Anna Sīpola
Mobilais tālrunis +37126326188
E-pasts pagasttiesa.berzaune@madona.lv
Sociālā darbiniece
Ilze Kanča
Tālrunis +37164807612
Mobilais tālrunis +37120238582
E-pasts ilze.kanca@madona.lv
Lauku attīstības speciāliste, zemes ierīcības speciāliste
Irēna Pretkalniņa
Tālrunis +37164807666
E-pasts irena.pretkalnina@madona.lv
Tūrisma informācijas punkts
Jana Mežvinska
Mobilais tālrunis +37120372028
E-pasts info@berzaune.lv
Bērzaunes kapu pārzine
Edīte Bagucka
Mobilais tālrunis +37126184679
Grostonas kapu pārzine
Alda Gūte
Mobilais tālrunis +37126656151
Bērzaunes pamatskola, direktore
Ilga Gailuma
Tālrunis +37164825256
PII ''Vārpiņa'‘,vadītāja
Agrita Plāte
Mobilais tālrunis +37120372029
E-pasts ag.plate@inbox.lv
Sauleskalna tautas nams, Kultūras un sporta darbu organizators
Kristaps Šķēls
Mobilais tālrunis +37127015118
E-pasts inetaberzaune@inbox.lv
SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums“, valdes loceklis
Māris Belorags
Mobilais tālrunis +37129489983
E-pasts berzaunesku@inbox.lv
Bērzaunes pagasta bibliotēka, vadītāja
Ineta Zvirgzdiņa
Mobilais tālrunis +37120372027
E-pasts inetaberzaune@inbox.lv
Biedrība Bērnu un jauniešu apvienība "Rīts“ +37129189120
E-pasts bjarits@gmail.com
Mājaslapa http://www.berzaunesskola.lv
Mājaslapa http://www.berzaune.lv

Nozares

Pievienotie dokumenti

Atslēgvārdi

Pašvaldība, Bērzaune, Bērzaunes pagasts, Gaiziņkalns, Sauleskalns. Dabas parks Gaiziņš. Bērzaunes pamatskola. Bolēnu acu avots. Apskates objekti Bērzaunes pagastā, Bērzaunes viduslaiku pilsdrupas. Aronas pilskalns. Bērzaunes evaņģēliski luteriskā baznīca. Piemiņas akmens Gaiziņkalnā. Bolēnu acu avots. Griblejas tilts. Piekūnu klejojumu takas. Viesu mājas. Viesu nams "Šubrakkrasti“; Atpūtas bāze "Gaiziņš“; Atpūtas komplekss, Tūrisma un atpūtas komplekss "Viešūra kalns"; Trušu dārzs "Sveķi“; "Līvi" – kazu ganāmpulks, sierotava un sieri; Viesu nams GaiziņStars. lv; Brīvdienu māja GOLGĀTS www.gaizins.lv; Kempings ATPŪTAS. ...vairāk

Pieteikt izmaiņas uzņēmuma informācijā

Galerija

Saistītie uzņēmumi

Preču zīmes

Madona