Valdība ļauj atsevišķām pašvaldībām aizņemties investīciju projektu veikšanai

Rīga, 27.aug., LETA. Ministru kabinets otrdien atļāva atsevišķām pašvaldībām aizņemties investīciju projektu veikšanai par kopumā 17,06 miljoniem eiro.

Ministri uzklausīja Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par pašvaldību aizņēmumiem Eiropas Savienības (ES) līdzfinansētajiem izglītības iestāžu un uzņēmējdarbības attīstības investīciju projektiem.

FM izvērtēja pašvaldību iesniegtos aizņēmumu pieprasījumus ES projektu īstenošanai uz 2019.gada 2.augustu, secinot, ka aizņēmumi nepieciešami ES vispārējās izglītības iestāžu investīciju projektiem, lai skolēniem nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu, un ES uzņēmējdarbības attīstības investīciju projektiem, lai varētu palielināt privāto investīciju apjomus, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā infrastruktūrā, kā arī, lai sakārtotu un attīstītu degradētās ražošanas teritorijas.

Projektiem kopējais nepieciešamais aizņēmuma apmērs, kas nepārsniedz attiecināmo izmaksu apjomu, ir 17 miljoni eiro, tajā skaitā 2019.gadā - 7,1 miljons eiro, 2020.gadā - 9,7miljoni eiro, 2021.gadā - 200 000 eiro.

Starp 20 atbalstītajiem projektiem, kuru īstenošanai pašvaldības varēs aizņemties, ietverti Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana, Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana, Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Madonas novada Liezēres pirmsskolas izglītības iestādē.

Tāpat starp atbalstītajiem projektiem ir Jelgavā īstenotais projekts tehniskās infrastruktūras sakārtošanai uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, Kuldīgas pilsētas dienvidu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai, degradētās teritorijas revitalizācija Pārogres industriālajā parkā, Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās.