Uz Lubāna ezera aizsargdambju brauktuvēm uzstādīs ceļa zīmes

Madona24.lv

Ceturtdien, 29.septembrī, Madonas novada domes deputāti nolēmuši atļaut Ošupes un Barkavas pagasta pārvaldēm no pašvaldības līdzekļiem autoceļu uzturēšanai iegādāties un uzstādīt ceļa zīmes uz Lubāna ezera aizsargdambju brauktuvēm savās administratīvajās teritorijās.

Kā aģentūru LETA informēja pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Dzintra Stradiņa, pašvaldība iespēju robežās atļāvusi arī veikt ceļu greiderēšanu, savukārt ziemas periodā - sniega tīrīšanu pēc nepieciešamības. Minētās aktivitātes notiks, tās saskaņojot ar VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi".

Iepriekš Madonas novada pašvaldībā ir saņemta VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" (ZMNĪ) vēstule, kurā ZMNĪ informē pašvaldību par 2015.gadā veiktajiem būvdarbiem uz Lubāna ezera aizsargdambjiem. Kā viens no veiktajiem darbiem tiek minēts brauktuvju stāvokļa uzlabojums.

ZMNĪ lūgusi pašvaldību iesaistīties rekonstruēto aizsargdambju tālākā uzturēšanā, tas ir, piedalīties satiksmes organizēšanā pa aizsargdambja brauktuvēm, iespēju robežās veikt uz aizsargdambjiem esošo brauktuvju planēšanu.

Ošupes un Barkavas pagasta pārvaldes apliecinājušas, ka veiktie darbi pie Lubāna ezera aizsargdambju nostiprināšanas ir nozīmīgs ieguldījums Lubāna zemienes plūdu risku novēršanā. Īpaši svarīgi tas ir tiem zemniekiem, kuri apstrādā lauksaimniecības zemes Zvidzienas poldera teritorijā. Uz aizsargdambjiem esošo brauktuvju sakārtošana ir stimuls tūrisma nozares attīstībai ap Lubāna ezeru.

Ošupes un Barkavas pagasta pārvaldes atbalstījušas ZMNĪ lūgumu iesaistīties aizsargdambju brauktuvju uzturēšanā un lūgušas pārvaldēm atļaut no pašvaldības līdzekļiem autoceļu uzturēšanai, saskaņojot ar ZMNĪ, iegādāties un uzstādīt ceļa zīmes uz Lubāna ezera aizsargdambju brauktuvēm un nepieciešamības gadījumā veikt aizsargdambju brauktuvju greiderēšanu savās administratīvajās teritorijās.