Piesaistīs speciālistus Madonas slimnīcai

Ceturtdien, 7.aprīlī Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Rektorāta zālē informēja par Pētera Avena labdarības fonda "Paaudze" stipendiju piešķiršanu medicīnas studentiem. Stipendijas tiks piešķirtas jauno ārstu - speciālstu sagatavošanas programmas ietvaros.

Kā pilsētas informācijas portāls Madona24.lv uzzināja Madona novada pašvaldībā, jaunu ārstu – speciālistu sagatavošanas programma izveidota ar mērķi risināt speciālistu trūkumu Madonas novada pašvaldības slimnīcā. Izstrādātais projekts paredz sadarbību starp pašvaldību, slimnīcu, augstskolām, kā arī atbalsta fondu, lai tādejādi, savstarpēji vienojoties, rastu risinājumu un slimnīcai piesaistītu jaunos ārstus.

RSU rektors prof. Jānis Gardovskis uzsver: "Jauno speciālistu trūkums reģionos ir ļoti aktuāla problēma mūsu valsts veselības aprūpes sistēmā, un mēs esam gandarīti, ka kopā ar partneriem varam veiksmīgi risināt šo jautājumu. Ar Pētera Avena fondu sadarbojamies jau no 2013. gada, kad pediatrijas studentiem tika piešķirtas stipendijas, tāpat arī ar Madonas pašvaldību 2015. gadā noslēdzām sadarbības līgumu. Esam ieinteresēti, lai mūsu medicīnas studenti atrod darbu un veido veiksmīgu karjeru Latvijā, tāpēc veidojam sadarbību arī ar citām pašvaldībām un ceram, ka šāda sistemātiska pieeja palīdzēs risināt jauno ārstu trūkumu reģionos".

Programmas mērķis ir radīt ilgtspējīgu topošo ārstu - medicīnas studentu un rezidentu - motivēšanas sistēmu, kā rezultātā Madonas slimnīca plānveidīgi tiks nodrošināta ar trūkstošajiem ārstiem. Šobrīd tiek precizēti stipendiju piešķiršanas nosacījumi un drīzumā tiks izsludināta pieteikšanās.

Avena labdarības fonda "Paaudze" izpilddirektors Igors Bass: "Esam gandarīti, ka ar savu atbalstu varam palīdzēt risināt valstij tik nozīmīgu problēmu. Daudz ir runāts par dažādu specialitāšu ārstu trūkumu lokālajās un reģionu slimnīcās, viens no iemesliem tam ir nepietiekams finansējums. Jaunais projekts ir ļoti labs sadarbības piemērs, kur jautājums tiek risināts vairākiem partneriem apvienojoties. Uzskatu, ka tas ir labs paraugs, kurā reģionālā slimnīca, izvērtējot kuri speciālisti ir nepieciešami, strādā pie topošo ārstu piesaistīšanas, pašvaldība nodrošina nepieciešamos sadzīves apstākļus, savukārt, fonds sniedz atbalstu stipendiju veidā."

Jaunā projekta mērķis ir arī rādīt piemēru šāda veida sadarbībai pašvaldībām, slimnīcām, biznesa un labdarības pārstāvjiem arī citiem Latvijas reģioniem, kur ir līdzīgas jauno speciālistu trūkuma problēmas.