Pārgājienā iepazīs noslēpumaino Teiču dabas rezervātu

Daugavpils, 31.maijs, LETA. Lai ikvienam dabas draugam dotu iespēju iepazīt noslēpumaino un apmeklētājiem maz pieejamo Teiču dabas rezervātu, Dabas aizsardzības pārvalde, 3.jūnijā rīko trīs pārgājienus Teiču purvā - pa Sildu dabas taku un uz Siksalu, aģentūru LETA informēja pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas Dabas izglītības centra "Rāzna" vadītāja Regīna Indriķe.

Teiču dabas rezervāts ir viena no civilizācijas vismazāk skartajām Latvijas vietām un apmeklēt to iespējams tikai pārvaldes speciālistu pavadībā un tikai laika posmā no 1.jūnija līdz 31.oktobrim. Tādēļ šie pārgājieni ir unikāla iespēja paviesoties neskartā dabas nostūrī, kurš šajā gadalaikā ir īpaši krāšņs, pateicoties ziedošiem vaivariņu un pūkaino pogaļu spilvju laukiem.

Dabas rezervāta lielāko daļu aizņem augstais purvs, kuru cilvēka darbība praktiski nav skārusi. Tajā sastopamas arī vairākas ar mežu apaugušas salas. Starp tām ir arī unikāla vieta Latvijā – Siksala. Tā ir sala pašā purva vidū, kas saglabājusies kā sena krievu vecticībnieku dzīvesvieta. Vecticībnieki šo grūti pieejamo vietu izvēlējās 17.gadsimtā, bēgdami no ticības vajātājiem. Siksalā joprojām atrodas dažas viensētas, bet no Siksalas skatu torņa pārredzama Teiču purva lielākā daļa.

Pārvalde 3.jūnijā piedāvā iespēju apmeklēt Siksalu pārvaldes speciālista Daiņa Tuča vadībā vai izstaigāt 3,5 kilometru Sildu taku kopā ar dabas izglītības speciālisti Regīnu Indriķi. Pārgājienu sākums: plkst.11 un 14. Tikšanās stāvlaukumā pie Sildu dabas takas Madonas novadā, Mētrienas pagastā.

Teiču dabas rezervāts ir viens no četriem Latvijā izveidotajiem dabas rezervātiem. Šī ir nozīmīga putnu atpūtas vieta pirms sezonālajām emigrācijām, rudenī te vienkopus iespējams ieraudzīt pat 1500 dzērvju un 8000 zosu. Purvā piemērotu vietu riestam atraduši arī rubeņi.

1972.gadā izveidotā Teiču dabas rezervāta platība ir gandrīz 20 000 hektāru. Tā lielāko daļu aizņem Teiču purvs, bet rezervāta teritorijai pieskaitāmi arī malās esošie purvainie meži un zālāji. Teiču dabas rezervāts ir pasaules mēroga dabas saglabāšanai svarīgs objekts. Tas iekļauts putniem nozīmīgu vietu, starptautiski nozīmīgu mitrāju un "Natura 2000" teritoriju sarakstos.

Lai gan Teiču purvam ir sena apsaimniekošanas vēsture, dabiskās ekosistēmas ir cilvēka darbības maz ietekmētas, un tas atzīts par vienu no lielākajiem neskartajiem sūnu purviem Baltijā. Tāpēc antropogēnās slodzes mazināšanai Dabas aizsardzības pārvalde ir izbūvējusi dabas tūrisma infrastruktūru – skatu torņus un laipas vairākās vietās Teiču dabas rezervātā – Tolkājā, Sildās, Kristakrūgā un Siksalā. Kristakrūga skatu tornis ir brīvi pieejams apmeklētājiem jebkurā laikā.