Madonas slimnīca slēdz līgumu ar RSU par medicīnas studentu piesaisti

Foto: Agris Veckalniņš
Foto: Agris Veckalniņš

Lai veicinātu medicīnas popularitāti un attīstību Latvijā, Madonas slimnīcā noticis seminārs, kurā lektori no Rīgas Stradiņa Universitātes (RSU) informēja par studiju iespējām RSU, kā arī atbalsta iespējām medicīnas studentiem. Semināra iniciators, Pētera Avena fonds "Paaudze", ir gandarīti par šo soli, kura rezultātā RSU un Madonas slimnīca noslēgusi līgumu par ciešāku sadarbību.

Kā pilsētas informācijas portālu Madona24.lv informēja Pētera Avena Labdarības fonda "Paaudze" pārstāve Inese Dābola, iecerēts, ka, ciešākas sadarbības rezultātā, Madonas slimnīcai arvien vairāk tiks piesaistīti jaunie medicīnas speciālisti, tādējādi nodrošinot slimnīcas attīstību un saglabājot medicīnisko pakalpo-jumu kvalitāti.

Tāpat, veicinot interesi, lai par prakses un darba vietu tiktu izvēlēta Madona, tiktu risināta problēma ar speciālistu trūkumu.

Seminārā piedalījās jaunieši, sākot no 9.klases, medicīnas studenti un rezidenti, kā arī citi interesenti. Dalībniekiem bija iespēja doties ekskursijā pa Madonas slimnīcu, kā arī dzirdēt plašāku informāciju par prakses iespējām un tehnoloģiskajiem risinājumiem slimnīcā. Īpaši saistoša topošajiem mediķiem bija sadaļa, kurā jaunie speciālisti un praktikanti stāstīja par personīgo pieredzi Madonas slimnīcā.

"Fonds "Paaudze" jau vairākus gadus atbalsta Madonas slimnīcu un ir Rīgas Stradiņa Universitā-tes sadarbības partneris. Iniciējot šo pasākumu mēs saskatījām iespēju veicināt jauno speciālistu piesaisti Madonas slimnīcā, kas būtu ļoti nozīmīgi gan slimnīcas, gan reģiona attīstībai kopumā. Veiksmīgi realizējot uzsākto projektu, ceram, ka šo pieredzi pārņems arī citi reģioni, tādejādi attīstot vietējās slimnīcas," saka fonda "Paaudze" izpilddirektors Igors Bass.

Seminārā uzstājās Madonas slimnīcas valdes priekšsēdētājs Arnis Stuburs, RSU rektors prof. Jānis Gardovskis un Madonas novada domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters. Lai veicinātu medicīnas attīstību Latvijā un paplašinātu studentu iespējas, semināra laikā tika noslēgts sadarbības līgums.