Madonas skolu reformu apspriež Izglītības un zinātnes ministrijā

Madona24.lv
Madona24.lv

Pamatojoties uz Madonas pilsētas 2.vidusskolas atbalsta biedrības izteikto aicinājumu tikties klātienē ar ministrijas pārstāvjiem, lai pārrunātu ar Madonas pilsētas izglītības iestāžu reorganizāciju saistītos jautājumus, pieaicinot Madonas novada pašvaldības pārstāvjus, pirmdien, 27.jūnijā norisinājās sanāksme ar visām reformā iesaistītajām pusēm.

Kā pilsētas informācijas portāls Madona24.lv uzzināja Madonas novada pašvaldībā, sarunas gaitā Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāvji - Izglītības departamenta vadītāja Evija Papule, departamenta vadītājas vietniece Baiba Bašķere, ministra biroja vadītājs Andis Geižāns, vecākā referente Lelde Zemberga un parlamentārais sekretārs Jānis Upenieks uzklausīja klātesošo biedrības un viņu pilnvaroto pārstāvju iebildumus par Madonas pilsētas skolu apvienošanu.

Biedrības pārstāvji vairākkārt uzsvēra neizpratni par reformas lietderību Madonas pilsētā. Kā norāda pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Solvita Seržāne, ministrijas pārstāvji, izzinot abu pušu viedokļus, aicināja rast savstarpēju izpratni par notiekošo procesu, kā arī atkārtoti rīkot tikšanos ar skolu pārstāvjiem, vecākiem, ieinteresētajiem sabiedrības pārstāvjiem, lai vēlreiz skaidrotu reformas būtību un potenciālos ieguvumus reformas rezultātā.

Bez Seržānes pašvaldības pozīciju reformas norisē pārstāvēja arī novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters un izpilddirektors Āris Vilšķērsts, kurš sniedza detalizētu informāciju par reorganizācijas gaitu, uzsverot, ka pašvaldība ir nodrošinājusi informāciju par procesu, kā arī darīja zināmu, ka šobrīd ir sagatavotas un nosūtītas publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam divas iepirkuma procedūras – atklāts konkurss "Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības darbu izpilde būvobjektam  – "Madonas Valsts ģimnāzijas ēku kompleksa un stadiona pārbūve Skolas ielā 10, Madonā"", un iepirkuma procedūra – atklāts konkurss "Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības darbu izpilde būvobjektam  – "Madonas pilsētas vidusskolas ēku kompleksa un stadiona pārbūve Valdemāra bulvārī 6, Madonā"".

Ņemot vērā IZM ieteikumus, Madonas novada pašvaldība aicina uz tikšanos par skolu tīkla reorganizāciju Madonas pilsētā, ceturtdien, 7.jūlijā plkst.15.00, Madonas kultūras namā. Tikšanās laikā paredzēts informēt par reorganizācijas projekta ieviešanas pašreizējo stadiju, kā arī citām šā brīža aktualitātēm.