Madonas 2.vidusskolas atbalsta biedrība turpinās cīņu pret skolu apvienošanu

Ilustratīvs foto/ Foto: Madona24.lv
Ilustratīvs foto/ Foto: Madona24.lv

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir sniegusi Madonas novada pašvaldībai saskaņojumu plānotajai Madonas pilsētas vidusskolu reorganizācijai. Taču skolas atbalsta biedrība turpinās cīņu par Madonas pilsētas 2.vidusskolas pastāvēšanu.

Kā aģentūru LETA informēja Madonas pilsētas 2.vidusskolas atbalsta biedrības valdes locekle Jekaterina Ļitvina, biedrība gatava aizstāvēt skolēnu intereses un arī tiesības, vēršoties gan Latvijas, gan Eiropas tiesās.

"Uzskatām, ka Madonas pilsētā kopumā tiek mākslīgi gatavota izglītības iestāžu reforma, kuras pašmērķis Eiropas Savienības fondu līdzekļu ieguve. Mūsuprāt, nekādā gadījumā nedrīkst virzīt izglītības iestāžu reformu ar vienu vienīgu mērķi - Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma piesaiste un apguve -, turklāt projekta virzība jau sākotnēji tika pakļauta nevis reformas jēgai un būtībai, bet gan ERAF finansējuma piesaistes modelim, proti, kādas prasības ir ERAF, tām pielāgojoties arī gatavojam un izstrādājam reformas. Tāda pieeja ir nesaimnieciska, nevalstiska un ir klajā pretrunā ar labas pārvaldības principiem," uzskata biedrības valdes locekle.

Ļitvina atzīst, ka, iepazīstoties ar pašvaldības izsludināto projektēšanas iepirkumu uzdevumu, secināts - skolu reorganizācija radīs būtiskas un nopietnas problēmas gan apvienotās vidusskolas skolēniem, kuriem ieplānota nepārtraukta staigāšana uz esošo ģimnāzijas ēku, gan pašiem ģimnāzijas skolēniem, kuriem ieplānotas mācības pagrabstāvā un bēniņtelpās. Tas skars vidi, kurā skolēni pavada būtisku savas dzīves daļu, kas savukārt ietekmēs mācību sasniegumus kopumā, kā arī adaptācijas periodu, kuru katrs skolēns izjūt citādi, līdz ar to šis periods var atstāt negatīvas un nepārvaramas sekas.

"Mēs turpināsim cīņu, tāpēc aicinām vecākus nenobīties un nepakļauties pašvaldības radītajam spiedienam," bilda valdes locekle.

Neskatoties uz biedrības vēlmi reorganizāciju apstādināt, pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Solvita Seržāne aģentūrai LETA atklāja, ka pašvaldības rīcība izriet no pieņemtā un šobrīd jau spēkā esošā 31.marta domes lēmuma, kas paredz apvienot 1. un 2.vidusskolu.

Ar iepriekš minēto domes lēmumu ir izveidota arī skolu reorganizācijas komisija, kuras priekšsēdētājs ir Madonas novada pašvaldības izpilddirektors Āris Vilšķērsts, savukārt tās locekļi - Madonas pilsētas pārvaldnieks Guntis Ķeveris, Seržāne, Madonas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja Evita Zāle, Madonas novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Biruta Vindele, Madonas pilsētas 1.vidusskolas direktora pienākumu izpildītāja Inese Strode, kā arī Madonas pilsētas 2.vidusskolas direktors Valentīns Rakstiņš. Reorganizācijas komisijas sēde plānota 8.septembrī plkst.14 Saieta nama otrā stāva zālē.

Jau ziņots, ka tiek plānots izveidot Madonas pilsētas vidusskolu, apvienojot līdzšinējo Madonas pilsētas 1.vidusskolu un Madonas pilsētas 2.vidusskolu. Madonas pilsētas vidusskola atrastos tagadējās Madonas pilsētas 1.vidusskolas telpās un Madonas Valsts ģimnāzijas ēkā. Lai sakārtotu un modernizētu mācību vidi, apvienojot Madonas vidusskolas, tiktu piesaistīts ERAF finansējums 798 000 eiro apmērā.

Madonas Valsts ģimnāzija tiktu pārcelta uz līdzšinējo Madonas pilsētas 2.vidusskolas ēku. Ģimnāzijas telpu jautājumu nav izdevies atrisināt no 2004.gada, kad tika izstrādāts piebūves projekts, bet valsts finansējums netika piešķirts. Pašlaik Madonas Valsts ģimnāzijas mācību process tiek organizēts sešās ēkās - Valdemāra bulvārī 2a, īrētās telpās Raiņa ielā 6, sporta stundas un pasākumi notiek Madonas Sporta centrā, mūzikas stundas Madonas Mūzikas skolā, kultūras pasākumi tiek organizēti Madonas kultūras namā, bet ģimnāzistu ēdināšana - Madonas pilsētas 1.vidusskolā.

ERAF projektu laikā valsts ģimnāzijām ir plānots finansējums, Madonas Valsts ģimnāzijai tas būtu 1 325 000 eiro apmērā, bet, risinot ģimnāzijas telpu jautājumu, pašvaldība vēlas, lai ieguldījums būtu mērķtiecīgs un ilgtermiņā attīstību veicinošs.

Pašvaldībā atgādina, ka pamats pārmaiņu realizēšanai ir kopējā demogrāfiskā situācija gan pilsētā, gan novadā, kā arī nepieciešamība sakārtot, nākotnē racionāli izmantot un noslogot pilsētas skolu ēkas, tostarp pilnveidot un atjaunot materiāltehnisko bāzi. Apvienojot Madonas pilsētas 1. un 2.vidusskolu, tiks veikta skolu sistēmas reorganizācija Madonas pilsētas skolu sistēmā. Reorganizācijas rezultātā abu skolu izglītības darbinieki turpinās darbu apvienotajā skolā.

Madonas pilsētas 1. un 2.vidusskolas administratīvie un tehniskie darbinieki, apvienojot skolas, būs dubultā skaitā, tādēļ skolu reorganizācijas rezultātā tiks veikta administratīvo un tehnisko darbinieku skaita samazināšana atbilstoši Darba likuma 101.panta pirmās daļas 9.punktam, pirms tam gan veicot šo darbinieku izvērtēšanu atbilstoši Darba likuma 108.pantā iekļautajām tiesību normām, līdz ar to daļa administratīvo un tehnisko darbinieku varēs turpināt darbu pēc skolu reorganizācijas.