Kultūras mantojuma pārvalde rekomendē izstrādāt "Braku" kultūrvēsturiskās ainavas pārvaldības un attīstības plānu

Rīga, 27.nov., LETA. Ņemot vērā rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa memoriālā muzeja "Braki" kultūrvēsturisko, dabas un tūrisma potenciālu, kā arī muzeja un teritorijas ilgtspējīgu attīstību, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (NKMP) Ērgļu novada pašvaldībai rekomendē izstrādāt "Braku" kultūrvēsturiskās ainavas pārvaldības un attīstības plānu.

NKMP ieskatā, tas ļautu kompleksi plānot un racionāli realizēt ar meža atjaunošanu, tūrisma infrastruktūras, apskates un rekreācijas objektu izvietojumu teritorijā, kā arī ar jaunu būvju būvniecību saistītus jautājumus.

Jau ziņots, ka Ērgļu novada pašvaldība bija iecerējusi rīkot "Braku" meža izsoli, taču pret to iebilda opozīcijas deputāti un vietējie iedzīvotāji. Iesaistījās arī NKMP, kam Ērgļu novada pašvaldībai bija jāiesniedz saskaņojums.

Kā liecina Ērgļu novada pašvaldības informācija, "Braku" cirsmas izsole atlikta uz laiku, lai, saskaņā ar NKMP atzinumu, precizētu izsoles noteikumus.

NKMP pašvaldībai nosūtītajā atzinumā minēts, ka zemes gabalā, kur paredzēts veikt koku ciršanu, atrodas valsts nozīmes vēstures piemineklis "Rakstnieka R. Blaumaņa dzīves vieta", kā arī koku ciršana paredzēta gan kultūras pieminekļa teritorijā, gan tā aizsardzības zonā.

Tāpat plānota cirsma, kas atrodas ārpus kultūras pieminekļa aizsardzības zonas, līdz ar to NKMP nav juridiska pamata paredzēto darbību vērtēt kultūras pieminekļu aizsardzības aspektā, kā arī izvirzīt nosacījumus plānotajai darbībai.

Savā lēmumā NKMP konkrētās vietās gan vienkārši atļauj veikt kailcirtes darbus, gan atļauj tos veikt, ja tiek ievēroti pārvaldes norādītie nosacījumi. Tāpat ir vietas, kur pārvalde tomēr neatļauj veikt kailcirtes darbus.

Jau vēstīts, ka vairāki aktīvi Ērgļu novada iedzīvotāji nav apmierināti ar pašvaldības lēmumu izsolīt Braku meža cirsmu pie Blaumaņa dzimtajām mājām un cer nosargāt mežu no izciršanas. Vēlētāju apvienība "Kopā ir spēks" savā "Facebook" vietnē iepriekš rosināja sasaukt ārkārtas domes sēdi un piketu par Braku meža cirsmu izsoles atcelšanu. Ar atklātu vēstuli pie Ērgļu novada pašvaldības vērsās arī režisore Māra Ķimele, aicinot Braku mežu nepārvērst kailcirtē.

Ērgļu novada pašvaldības informācijas speciāliste Ilze Daugiallo aģentūrai LETA pauda nostāju, ka "Braku" meža apsaimniekošana notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem un profesionālu speciālistu atzinumiem.

Šā gada augustā novada dome, pieciem deputātiem balsojot par, bet četriem opozīcijas deputātiem - pret, nolēma atsavināt atklātā izsolē Ērgļu novada pašvaldības kustamo mantu - cirsmas Braku mežā, kur aptuvenais izcērtamās koksnes apjoms ir 4160 kubikmetri.

Mežs, par kura saudzēšanu iestājas aktīvisti, ir nozīmīgs ar to, ka tas atrodas pie latviešu rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa memoriālā muzeja "Braki". Laikraksts "Latvijas Avīze" iepriekš vēstīja, ka Blaumaņa memoriālajam muzejam "Brakos" nepieciešama jauna administratīvā ēka, bet, lai rastu līdzekļus tās celtniecībai, Ērgļu novada pašvaldība apsver koku ciršanu blakus "Brakiem" esošajā mežā.

Pašvaldība plāno celt muzeja administrācijas ēku par līdzekļiem, kurus tā iegūtu, izstrādājot novada teritorijā esošu mežu. Daļa no šī meža ainaviski un tematiski saistīta ar Brakiem - tajā atrodas gan zibens šķeltais akmens, gan Edgara skulptūra, gan krēsls Annai Brigaderei. Sākotnēji mežu bija plānots nocirst kailcirtē, taču pret to asi iebilda domes opozīcijā esošā apvienība "Kopā ir spēks", kuru pārstāv deputāti Māris Olte, Inga Bite un Andris Spaile.

Muzeja vadītāja Zinta Saulīte gan skaidrojusi, ka Blaumaņa laikā meža blakus viņa mājām vispār nav bijis, un tam pierādījumi esot atrodami rakstnieka darbos. Tādējādi kailcirte, pēc Saulītes domām, nebūtu pretrunā vēsturiskajai ainavai.