Ar "Cemex iespēju fonda" atbalstu Madonas novadā īstenos sešas sabiedriskās iniciatīvas

Rīga, 1.aug., LETA. Ar nodibinājuma "Cemex iespēju fonds" atbalstu šogad Madonas novadā tiks īstenoti seši projekti izglītības iespēju paplašināšanai, apkārtējās vides sakopšanai un drošas un veselīgas dzīves vides veicināšanai, aģentūru LETA informēja "Cemex iespēju fonds".

"Šogad izvērtēšanai saņēmām 10 projektu pieteikumus, no kuriem seši iesniedzēji projektu konkursā piedalījās pirmo reizi. Komisija lēma par atbalsta piešķiršanu sešiem labākajiem projektiem," stāsta Cemex iespēju fonda vadītāja Mairita Blūma.

Konkursā atbalstīti projekti un aktivitātes, kas veicina drošu un veselīgu dzīves vidi, rūpes par vidi, tās aizsardzību, sakopšanu un saglabāšanu, kā arī aktivitātes, kas veicina izglītības iespējas un sabiedriskās aktivitātes Madonas novada iedzīvotājiem kultūras, sporta un sociālo jautājumu jomās.

Ar fonda atbalstu Madonas novada bibliotēka iegādāsies izglītojošas spēles, bet Ļaudonas pagastā tiks īstenoti divi projekti - bērnudārzs "Brīnumdārzs" rūpēs par bērniem drošu vidi, aprīkos durvju ailes, mēbeļu un sienu stūrus ar atbilstošu drošības aprīkojumu, un pansionāts "Ļaudona" veiks vides labiekārtošanas darbus, iztīrot teritorijā esošo dīķi. Savukārt biedrība "Mēs Dzelzavai" projekta ietvaros iegādāsies divus ārā trenažierus, tā veicinot Dzelzavas pagasta iedzīvotāju fiziskās aktivitātes, bet Ošupes pagasta Degumniekos tiks izveidots jauniešu centrs. Ar mērķi popularizēt sakrālo celtņu apskati pie Lazdonas baznīcas tiks ierīkota velonovietne un jauns informatīvais stends par celtnes vēsturi.

Projektus izvērtēja komisija, kuru veidoja divi Madonas novada iedzīvotāji un trīs būvmateriālu ražotāja SIA "Cemex" pārstāvji. Divās kārtās izvērtēti 10 projektu pieteikumi, katram no atbalstītajiem projektiem piešķirot līdz 800 eiro. Kopējā projektu aktivitātēm pieejamā summa bija 4500 eiro. Atbalstīto projektu aktivitātes jāīsteno laikā no 2017.gada 1.augusta līdz 2018.gada 31.janvārim.

Nodibinājums "Cemex iespēju fonds" ir "Cemex" izveidota iniciatīva, kuras mērķis ir atbalstīt vietējās sabiedrības iniciatīvas novados, kuros atrodas uzņēmuma struktūrvienības, ļaujot pašiem iedzīvotājiem lemt par attīstības prioritātēm. 2008.gadā fonds ieguvis sabiedriskā labuma statusu.

2009.gadā "Cemex iespēju fonds" ir ieguvis Zviedrijas Biznesa balvu kā labākais sociālās atbildības piemērs. Savukārt 2014.gadā nodibinājums ieguvis atzinību Amerika Tirdzniecības palātas Latvijā rīkotā konkursa "Par ieguldījumu cilvēka ilgtspējīgā attīstībā" kategorijā par sociālo atbildību.

Kopš fonda dibināšanas 2007.gada maijā dažādu aktivitāšu ietvaros atbalstīti un īstenoti vairāk nekā 300 projekti par kopējo summu 500 000 eiro. Ik gadu fonds izsludina atklātus projektu pieteikuma konkursus Brocēnu, Madonas, Saldus, Talsu un Tukuma novados, fokusējoties uz vides saglabāšanu un infrastruktūras attīstību un interešu un izglītības programmu pieejamības nodrošināšanu dažādām iedzīvotāju vecuma grupām.