Tūrisma informācija

Lubānas luterāņu baznīca

Visvecākās uzrakstītās ziņas par Lubānu atrodamas jau no 12. gs., kur pieminēta Lubānas katoļticīgā draudze. Sākuma rakstos minēts, ka tika uzcelta maza koka baznīca, kurai 1702. gadā ienaidnieka karavīri zvanu aizveduši.

Ziemeļu kara laikā 1708. gadā baznīcu izlaupīja un nodedzināja. Pēc Ziemeļu kara tika uzcelta jauna koka baznīca, kura nokalpoja 80 gadus. Tagadējā Luterāņu baznīca būvēta 1869. - 1872. gadā pēc J. Kampes būvprojekta. Baznīcai ir neparasts plānojums, jo ēka apvieno divas baznīcas – lielo un mazo. Dievnamā ir grezns neogotikas stilā veidots altāris ar altārgleznu "Kristus pie krusta". 

Adrese: Baznīcas iela 1, Lubāna
Tālrunis: 26 391527, 22 020801
Mājas lapa: lubanasdraudze.wordpress.com
GPS koordinātes: 56.903402, 26.723986