Par Madonu

Par Madonu

Vairākus gadsimtus atpakaļ vācu un krievu nosaukums muižai bija "Madonu", turpretī latvieši bija iecīnījuši teikt – "Birži". Madona ir vienīgā pilsēta Latvijā, kuras teritorijā ap 9.gs. atradusies ezerpils. Tās atliekas saglabājušās Salas ezerā. Livonijas laikā Madonas apkārtne iekļāvās Cesvaines pils novadā, caur kuru gāja nozīmīgs satiksmes ceļš. 17.gs kartē iezīmētais nelielās muižas centrs deva vārdu vēlākajai pilsētai. Z-ZA no muižas atradās tai piederīgās zemnieku sētas, kas veidoja Madonas pagastu.

Kopš 1925.gada pavasara Madona – jaundibināta kļuva par apriņķa centru, bet 1926.gada 7.jūnijā tai piešķirtas pilsētas tiesības. Sešdesmitajos gados centrs pārvietojās uz agrāko tirgus laukumu, kuram līdzās uzbūvēta rajona administratīvā ēka. Pašlaik Madonas pilsētas teritorija ir 10,41 km² un tajā dzīvo 8691 iedzīvotājs.

Madonas novada pašvaldības kontaktinformācija portālā www.pasvaldibai.lv Madonas novada pašvaldības kontaktinformācija portālā www.pasvaldibai.lv

Informācija par vietām un apskates objekti